Στις περιπτώσεις που οι συνθήκες και ο χώρος εργασίας δεν επιτρέπουν τοποθέτηση της σκαλωσιάς στο έδαφος, η λύση της εναέριας σκαλωσιάς προκρίνεται ως ιδανική. Αντί του συνήθη τρόπου τοποθέτησης σκαλωσιάς με στήριξή της στο έδαφος, οι εναέριες σκαλωσιές πακτώνονται απευθείας πάνω στο κτήριο. Αυτή η πρακτική εξυπηρετεί εκτέλεση εργασιών στις προσόψεις των κτηρίων, αποφεύγοντας το κλείσιμο πεζοδρομίων, οδοστρώματος και εισόδων κτηρίων, κατοικιών ή επιχειρήσεων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Copyright © 2016 Serani.gr. All rights reserved.

κατασκευη ιστοσελίδων | qualityweb