ΕΝΟΙΚΊΑΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ( ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑΔΩΝ ΣΕ ΟΨΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.

 

Για την εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί σκαλωσιά (ικριώματα) με μεταλλικά πατήματα, εσωτερικές σκάλες και λινάτσα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επίσης, θα τοποθετηθούν φύλλα λινάτσας όπως πάντα, για την ορθή και καθαρή εκτέλεση εργασιών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Copyright © 2016 Serani.gr. All rights reserved.

κατασκευη ιστοσελίδων | qualityweb